โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

หมู่ที่ 2 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402156

8 เคล็ดลับ เรียนดี ได้ระดับต้นๆของชั้นเรียน

8 เคล็ดลับ เรียนดี ได้ระดับต้นๆของชั้นเรียน

ใครๆ ก็อยาก เรียนดี พรสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่เรามีตั้งแต่แรกเกิด แต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองได้ รู้จักพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน วันนี้เรามาดู 8 เคล็ดลับเรียนดี ต้องทำอย่างไรบ้าง

8 เคล็ดลับ เรียนดี ต้องทำอย่างไรบ้าง มาประยุกต์ใช้กันเถอะ !!

  1. ต้องกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน

เคล็ดลับในการเรียนให้ดีคือเราต้องตั้งเป้าหมายในใจของเรา เราต้องตั้งเป้าหมายสําหรับสิ่งที่เรา ต้องการเรียนรู้ หลังจากจบการศึกษาจาก โรงเรียนมัธยมหาสิ่งที่เรารักสิ่งที่สําคัญสําหรับเรา และความฝันในสิ่งที่เราต้องการเป็นเพราะเป้าหมายของเราคือความช่วยเหลือที่สําคัญในการทําให้เราดีขึ้น และประสบความสําเร็จในที่สุด

  1. เรียนรู้วิธีการวางแผนการศึกษาของคุณ

สําหรับการวางแผนการศึกษาที่มีให้ในปฏิทินหรือปฏิทินเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ในที่สุดจะช่วยให้เราสามารถบรรลุสิ่งที่เราต้องการ เราสามารถเขียนบทความคร่าวๆเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์สิ่งที่เราวางแผนที่จะทํา และสิ่งที่ต้องทําเป็นครั้งคราวเช่นการทบทวนบทเรียนการอ่านหนังสือการทํารายงานหรือการฝึกปฏิบัติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย นี่จะเป็นแผนที่ดีในการศึกษา

3 รู้วิธีแบ่งเวลาว่าจะทําอย่างไร

ผู้เรียนที่ดีมักจะเป็นคนที่สามารถจัดการชีวิตของพวกเขาได้ง่ายๆโดยการรู้วิธีแบ่งเวลาอย่างถูกต้อง เวลาเรียนก็เรียนอยู่ เวลาไปพักร้อน ก็ถึงเวลาไปจริงๆ เพราะที่จริงแล้ว คนที่เรียนเก่งไม่จําเป็นต้องเป็นคนอยู่บ้านอ่านหนังสือคนเดียวก็ได้ เราเพิ่งรู้ว่าจะทําอย่างไรเช่นคนที่ชอบอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนตั้งแต่ 18.00 น. ถึงเที่ยงคืนหรืออาจเป็นความเครียดสายเกินไปหยุดพัก และบรรเทาความเครียดขณะเล่นเกม สิ่งเหล่านี้ไม่เลวเพราะแต่ละคนมีนวมที่แตกต่างกัน

  1. เรียนหนักในชั้นเรียน

สิ่งที่ครูสอนในห้องเรียนคือทั้งเนื้อหาบทเรียน และเนื้อหาที่ไม่ใช่บทเรียนดังนั้นเราควรฟังอย่างระมัดระวัง และพยายามทําความเข้าใจณ จุดนั้นในห้องเรียน หากเรารู้วิธีปรับปรุงเนื่องจากเราอยู่ในชั้นเรียนจะส่งผลให้ผลการสอบเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความรู้ และเทคนิคที่ครูสอน

  1. ฝึกการบ่งชี้ตนเอง

การเข้าใจใครไม่สําคัญเท่ากับความเข้าใจของคุณ ดังนั้นเราควรจดบันทึกหรือสรุปเนื้อหาที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองในภาษาที่เราเข้าใจบางทีในสีปากกาหลายสีหรือในรูปแบบของกระดานภาพเพราะแม้ว่าเราจะกลับมาแต่ก็ยังคงทําให้เราเข้าใจ

  1. ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ําเสมอ

หลังจากจบแต่ละหลักสูตรสิ่งสําคัญคือต้องทบทวนบทเรียนเป็นประจํา เพราะที่โรงเรียน สมองของเราถูกใช้มาก สิ่งนี้ทําให้บางช่วงเวลาการศึกษาไม่ชัดเจน ฉันไม่เข้าใจดังนั้นเมื่อเราเรียนจบเราควรกลับบ้าน และทบทวนบทเรียน หากไม่มีบทเรียนใด ๆ ที่คุณเข้าใจให้กลับไปถามครูอีกครั้ง อย่าปล่อยให้เขาสับสนเช่นนั้นเพราะในที่สุดมันจะนําเราไปสู่การศึกษาจากความไม่รู้หรือไม่ทําการสอบที่ไม่ดี

  1. พยายามส่งการบ้านให้ตรงเวลา

การส่งงานมอบหมาย การส่งรายงานฉบับเต็มให้ตรงเวลาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง สําหรับนักเรียน นักเรียน 10 อันดับแรกในห้องไม่ควรพลาด เพราะมันแสดงให้เห็นถึง ความรับผิดชอบของเรา ยิ่งเราทําเช่นนี้เป็นประจําเท่าไหร่เราก็ยิ่งฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ และกลายเป็นนิสัยมากขึ้นเท่านั้น หลังจากสําเร็จการศึกษาเราสามารถใช้นิสัยนี้ในการทํางาน

  1. ค้นหาความรู้รอบตัวคุณมากขึ้นเรื่อย ๆ

ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากการได้รับความรู้ในห้องเรียนแล้ว เราควรหาความรู้ใหม่ๆ นอกห้องเรียน เช่น การหาหนังสือจากห้องสมุดมาอ่าน บางทีสิ่งที่เราสนใจ หรือ อ่านวรรณกรรม หรือ บางคนอาจเลือกค้นหาความรู้จากการเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่เราสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้การดูภาพยนตร์หรือสารคดีอาจเป็นวิธีเพิ่มเติมในการได้รับความรู้ เพราะความรู้อยู่รอบตัวเราเสมอ