โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

หมู่ที่ 2 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402156

อาคารสถานที่

 

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

building1 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2522
building2
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
building3
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
building4
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
building5
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
building6
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
building7
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
building8
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
building9
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2550
building10
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2550
building11
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2549
building12
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
building13
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
building14
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553