โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

หมู่ที่ 2 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402156

6 เทคนิค จะทำอย่างไรให้ น้องๆ สามารถพัฒนา ทักษะทางภาษา ได้อย่างมีขั้นตอน

6 เทคนิคการพัฒนา ทักษะทางภาษา

ทักษะทางภาษาสำหรับน้องๆ นั้นมีความสำคัญมากในอนาคต ปัจจุบันเราต้องสื่อสารกันกับชาวต่างประเทศมากขึ้น คนที่มีทักษะทางภาษาที่ดีจะมีโอกาสได้ทำงาน และเรียนได้ดี น้องๆหลายๆคนที่เรียนภาษาไม่เก่ง วันนี้เรามีเทคนิคการเพิ่ม ทักษะทางภาษา เพื่อให้น้องๆได้ทำตาม

6 เทคนิคการพัฒนา ทักษะทางภาษา

1. ทุกภาษาเริ่มต้นด้วยการฟัง

ทักษะการฟังเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเรียนภาษา คุณจะต้องฟังก่อน แล้วจึงพูด อ่าน และเขียน เพราะการฟังทำให้ น้องๆคุ้นเคยกับภาษา น้องๆทำความคุ้นเคยกับการเว้นวรรค การออกเสียง เพื่อให้เราสามารถเลียนแบบเสียงเหล่านี้ได้ในภายหลัง ซึ้งอย่างน้อยเราก็พูดได้ และสามารถอ่านเขียนต่อไปได้ ดังนั้น เมื่อคุณเริ่มฝึกภาษา คุณควรเน้นที่ทักษะการฟัง ฟังคำศัพท์ใหม่ ฟังการออกเสียง ฟังสำเนียง ฟังประโยค ฟังบริบทที่เขาพูด แล้วทักษะอื่นๆ จะตามมา

2. ทำให้ภาษาที่น้องๆกำลังเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

หลายคนเริ่มฝึกภาษา แต่ไม่มีเวลา อันที่จริง การฝึกภาษาอาจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เช่น การดูหนังที่เป็นภาษาต่างประเทศ อ่านหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารภาษาต่างประเทศ ฯลฯ จะเห็นได้ว่าหลายๆ อย่างน้องๆสามารถปรับ ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้

3. หาเพื่อน เรียนภาษาด้วยกัน ไปโรงเรียนด้วยกัน

เมื่อเรียนภาษา หลายคนรู้สึกท้อแท้ ไม่ดี. ที่ไม่มีใครปฏิบัติด้วยกัน ดังนั้นการหาเพื่อนเพื่อเรียนรู้ภาษาจะช่วยได้มาก เพราะถ้ามีเพื่อนเรียนด้วยกันก็ฝึกภาษาได้ด้วยการคุยกับเพื่อน แชทกับเพื่อนในภาษานี้หรือสนับสนุนให้พวกเขาเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นเพื่อให้การเรียนภาษาสนุกและไม่น่าเบื่อ ให้พยายามหาเพื่อนมาเรียนภาษาด้วย

4. คิดในภาษาที่คุณกำลังเรียนรู้

การฝึกภาษาที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการคิดในภาษานั้น โดยไม่คิดภาษาไทย คิดตั้งแต่ได้ยินภาษานั้น ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทยในสมองและคิดคำตอบเป็นภาษาไทย แปลภาษานี้ พูดภาษานี้ ไม่พูดภาษานี้คล่อง กระบวนการแปลแบบไปกลับต้องผ่านบ่อยแค่ไหน? คิดเกี่ยวกับมัน ภาษาไม่แปลเป็นไทย ฝึกฝนต่อไป คุณทำได้แน่นอน

5. นำสมุดโน๊ตเล็กๆติดตัวไว้จดคำศัพท์

ในขณะที่คุณฝึกฝนภาษา และใช้ภาษาในแต่ละวัน แนะนำให้น้องๆนำสมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ และจดคำศัพท์ใหม่อยู่เสมอ เขียนคำศัพท์ ประโยคใหม่ๆ หรือเป็นเทคนิคใหม่ในการเรียนรู้ภาษานี้ และในทุกๆวัน จะต้องมาอ่านทบทวนสิ่งที่จด เพื่อให้สามารถจดจำได้ดีขึ้น

6. การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ

สิ่งหนึ่งที่ควรกำหนดในการเรียนรู้ภาษาคือการตั้งเป้าหมาย หลายคนฝึกฝนอย่างไร้จุดหมาย แต่ไม่มีเป้าหมาย และไม่กำหนดเวลาในการเรียนรู้ ทำให้ไม่เก่งภาษา นั่นคือเหตุผลที่เราต้องตั้งเป้าหมาย และระยะเวลา เป้าหมายควรสามารถวัดผลได้และไม่คลุมเครือเช่น การไปสอบคะแนน TOEFL เกิน 100 ใน 6 เดือน หรือ คุณต้องอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเล่มนี้ให้จบภายใน 2 สัปดาห์ เป็นต้น